Persoonsgegevens die wij verwerken:

Photodante verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Jouw voor- en/of achternaam
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Jouw internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Photodante verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Delen van persoonsgegevens met derden

Photodante verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe zit het met cookies?

Door analytische cookies zijn wij in staat het bezoek aan deze website te meten.
Ze geven ons inzicht in hoe vaak de website wordt gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht enz.
Deze statistieken zijn niet te herleiden naar personen en zijn dus altijd anoniem.
PhotoDante gebruikt daarvoor Slimstat Analytics.

Er worden onder andere de volgende gegevens verzameld:
* Het aantal bezoekers aan deze website en de verschillende pagina’s
* Hoe lang je deze website bezoekt
* Via welke browser, besturingssysteem en schermgrootte je deze site bezoekt.
* Hoe je op deze website terecht bent gekomen; zoekmachine, link op een andere website enz.

Cookies kun je uitschakelen en/of verwijderen via je browser. Kijk daarvoor in de Help sectie van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Photodante en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotolicenties@photodante.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Photodante wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Photodante Fotolicenties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via philip@photodante.nl

Photodante, gevestigd aan Hoogakker 34, 2387 Baarle Hertog, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://photodante.nl Hoogakker 34, 2387 Baarle Hertog +32 472 928778 Grietje Hollander is de Functionaris Gegevensbescherming van Photodante  Hij/zij is te bereiken via philip@photodante.nl